.
2111510584.jpg
On Air
слушай онлайн

Как се промениха отношенията между Европейския съюз и Русия?

Как се промениха отношенията между Европейския съюз и Русия? Разговор с Весела Чернева, директор на Европейски съвет за външна политика – София.

И още – Проф. Николай Овчаров за историята на Българската и Македонската църква.