Проевропейско реформаторско правителство за стабилна България представи лидерът на ГЕРБ и кандидат за премиер втори мандат Бойко Борисов от парламентарната трибуна в петък – след месец консултации.

Публикуваме цялото изказване на Бойко Борисов:

„След почти двегодишен период на политическа нестабилност, днес България е изправена пред поредица предизвикателства:
•    Трудна икономическа ситуация, криза в публичните финанси и банковия сектор, дефицити в енергийния сектор;
•    Блокирано финансиране по ключови оперативни програми и забавено начало на новия програмен период (2014-2020);
•    Тежки социални проблеми за голяма част от българските граждани;
•    Липса и забавяне на реформи в редица сектори: образование, здравеопазване, правосъдие, публични администрации;
•    Загуба на доверие от страна на основните ни партньори в ЕС

Съзнавайки тези трудности, ние от ПП ГЕРБ и партньорите ни от Реформаторски блок, както  и политическите сили, които декларираха своята подкрепа за новото правителство – Коалиция АБВ и Коалиция „Патриотичен фронт“, поемаме отговорността да работим за тяхното преодоляване.

С правомощията на мандата на ПП ГЕРБ формираме Проевропейско реформаторско правителство.

Проевропейско
•    Защото споделяме убеждението, че за България няма други външнополитически сценарии, освен Евроатлантическите  
•    Защото вярваме, че посоката за развитие на страната ни следва европейския път и развитието ни напред зависи от непоколебимото й следване.
•    Защото дори и  в 7-мата година на членството ни в Европейския съюз, все още имаме нужда от модернизация на инфраструктурата, на публичните администрации, на политическите правила и стандарти.
•    И защото всичко това няма как да бъде постигнато без отговорното ни отношение към средствата от Европейския съюз.

Правителството ни е и Реформаторско
•    Защото  констатираме, че структурата, начинът на организация и контрол в редица сектори са безвъзвратно остарели и не отговарят на нуждите и изискванията на гражданите;
•    Защото парите на данъкоплатците се изразходват неефективно и поради тази причина дори и увеличаване на финансирането не води до по-добри услуги.
•    Защото зад нашия проевропейски реформаторски кабинет стои политически и обществен консенсус, че реформите са необходими.

Ние знаем, че за да дадат резултат след няколко години, реформите трябва да започнат незабавно. Затова имаме един срок и той е днес!

Правителството  ще постави основите и ще работи за гарантиране на стабилното развитие на България.

Нашият работодател- българските граждани, нашият партньор - българският бизнес и чуждите инвеститори,  имат право да  видят  устойчива и дългосрочна перспектива към бъдещето си.

Време е за работа. Време е за градеж! За да го постигнем си поставяме следните основни политически цели:
1.    Да дадем сигурност за функционирането на държавата като стабилизираме институциите, предотвратим срастването на икономическа, политическа и съдебна власт против интереса на гражданите.

2.    Да мобилизираме своите усилия и потенциала на публичния, на частния сектор и на гражданската енергия, за определяне на най-добрите решения за реформиране на държавата.

3.    Да очертаем ясна перспектива за развитие за поне едно десетилетие напред.

4.    Да направим България добро място за живеене. Да я превърнем в стабилна и силна държава, да подобрим публичната среда, за да не допуснем демокрацията да бъде подменяна.

5.    Да модернизираме управлението в синхрон с развитието на съвременните глобални процеси и технологии. Чрез образованието на младите българи да формираме поколения, способни да се грижат за бъдещето на държавата.

6.    Да постигнем бърз и значим икономически растеж и на тази база да създаваме нови работни места и устойчиво да увеличаваме доходите.  

7. Да осигурим социалните права на гражданите и достигнатите нива на социални плащания, като използваме всяка възможност за тяхното повишаване

8.  Да провеждаме социална политика, която помага на уязвимите групи и безработните.

9. Да използваме средствата от европейската солидарност по най-ефективен начин, да ги разпределяме честно и прозрачно. Да засилим ефекта от инвестираните ресурси в проекти, които подобряват публичната, бизнес- и инвестиционната среда и съхраняват природата на България.

10. Да гарантираме националната и енергийна независимост на страната.   

11.  Да се водим от върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда.

Политиките, които ще реализират тези приоритети, са отразени и развити в „Програмна декларация на Проевропейското реформаторско правителство“. 

Тя е разработена на базата на политическата програма на ПП ГЕРБ и е съчетана с политики, идеи и мерки от програмата на РБ. Съществен е приносът към духа и съдържанието на Програмната декларация и на приоритетите от програмите на  АБВ и  Коалицията „ Патриотичен фронт “

С изработването на този програмен документ и приемането му от четири политически сили се ангажираме с най-важните национални политики.  И за това категорично сме убедени, че тази програма е най-добрата възможна основа за стабилно развитие и национално разбирателство.

Моделът на Проевропейското реформаторско правителство и общата му политическа  програма  нямат аналог след началото на прехода. Амбицирани сме  политиката, която ще провеждаме, да доведе до конкретни резултати и да постави ново начало за  положителна промяна в политическата и обществена среда в България.  Защото днес повече от всякога българските граждани, българският бизнес и българската държава се нуждаят от дух на разбирателство и толерантност, от много работа и конкретни резултати от нея.

Резултатите от изминалите парламентарни избори ни дадоха  сложна задача, изпращайки в парламента много и различни политически сили.  При подобна ситуация всички ние имахме основанието като политици да кажем, че това сложно парламентарно представителство не може да излъчи стабилно правителство. И да потърсим като единствен оставащ изход повторните избори. С надеждата те да родят по-устойчива формула. Всички, и най-вече аз, имахме правото на тази нормална и разбираема политическа стъпка.

Но не като политици, а като държавници , ние днес не трябва да говорим за нови парламентарни избори.  

Затова днес поемам тежката отговорност да оглавя и ръководя новото българско правителство. Удовлетворен съм, че водени от отговорността на най-голямата политическа сила, успяхме да съчетаем принципите и целите, за които получихме подкрепа, с възможния политически компромис.

Благодаря на всички, които замениха гръмките политически речи с диалога, лозунгите - с аргументи. Благодаря на всички, които се отказаха от догмите в името на съгласието. И които поеха риска да понесат политически щети в името на това България да има правителство.

Искам да благодаря и на тези, с които водихме разговори, но по една или друга причина не постигнахме съгласие.  Уважавам решението им да бъдат опозиция. Пожелавам да бъдат силен и принципен коректив на управлението, защото резултатите на едно управление, зависят и от качеството на опозицията.

Стигнахме до днешния ден след тежки разговори и дебати, но сме удовлетворени, че в хода на консултациите и преговорите, които проведохме върнахме истинския смисъл на политиката – като спор по програми, принципи и приоритети, като открит и честен диалог. Всички ние имахме желание, въпреки различията, да  изградим съгласие за да  изведем България по пътя на прогреса и успеха.

За това днес поемаме своята отговорност  и нека Бог бъде с нас !  За доброто на България!”