|
На живо

7
Pop-out player
Реклама

Тарифа за реклама в bTV Radio

Часови пояс / Цена в лева за 30" Клип +

 • 06:00 - 07:00 62 лв.
 • 07:00 - 10:00 67 лв.
 • 10:00 - 11:00 62 лв.
 • 11:00 - 16:00 49 лв.
 • 16:00 - 17:00 62 лв.
 • 17:00 - 19:00 67 лв.
 • 19:00 - 21:00 62 лв.
 • 21:00 - 06:00 23 лв.

Надценки към посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи +

 • Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе) +20%
 • Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение) +50%
 • Позициониране на първо или последно място в рекламния блок +30%
 • Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок +15%
 • Тандемни спотове (два спота на един и същ продукт в един и същ рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани) +15%
 • Споменаване на допълнителна търговска марка +20%

Нетен обем / Обемна отстъпка +

 • От 0 лв. до 1 500 лв. 7%
 • От 1 501 лв. до 3 000 лв. 9%
 • От 3 001 лв. до 10 000 лв. 11%
 • От 10 001 лв.до 15 000 лв. 13%
 • От 15 001 лв. до 40 000 лв. 17%
 • От 40 001 лв. до 75 000 лв. 22%
 • От 75 001 лв. до 100 000 лв. 24%
 • От 100 001 лв. до 200 000 лв. 26%
 • От 200 001 лв. до 300 000 лв. 28%
 • От 300 001 лв. до 400 000 лв. 29%
 • Над 400 000 лв. 30%

Цена за излъчване на клип с дължина, различна от 30" / коефицент(%) от цената за 30" клип * +

 • Клип 5“ -50%
 • Клип 10“ -40%
 • Клип 15“ -25%
 • Клип 20“ -10%
 • Клип 25“-5%
 • Клип 35“ +20%
 • Клип 40“+40%
 • Клип 45“ +60%
 • Клип 50“+80%
 • Клип 55“ +90%
 • Клип 60“ +100%

Цена за изработка на клип в лева +

 • За клип със сценарий на текст, запис с един глас и обработка - 200 лв.
 • За клип със сценарий на текст, запис с два гласа и обработка - 230 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис с един глас и обработка - 180 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис с два гласа и обработка - 210 лв.

Комбинации от радиопрограми в bTV Radio Group / отстъпка за комбинация ** +

 • 2 радиопрограми 5%
 • 3 и повече радиопрограми 7%

Часови пояс / Цена в лева за 30" Клип +

 • 06:00 - 07:00 55 лв.
 • 07:00 - 10:00 61 лв.
 • 10:00 - 11:00 55 лв.
 • 11:00 - 16:00 47 лв.
 • 16:00 - 17:00 55 лв.
 • 17:00 - 19:00 61 лв.
 • 19:00 - 21:00 55 лв.
 • 21:00 - 06:00 17 лв.

Надценки към посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи +

 • Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе) +20%
 • Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение) +50%
 • Позициониране на първо или последно място в рекламния блок +30%
 • Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок +15%
 • Тандемни спотове (два спота на един и същ продукт в един и същ рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани) +15%
 • Споменаване на допълнителна търговска марка +20%

Нетен обем / Обемна отстъпка +

 • От 0 лв. до 1 500 лв. 7%
 • От 1 501 лв. до 3 000 лв. 9%
 • От 3 001 лв. до 10 000 лв. 11%
 • От 10 001 лв.до 15 000 лв. 13%
 • От 15 001 лв. до 40 000 лв. 17%
 • От 40 001 лв. до 75 000 лв. 22%
 • От 75 001 лв. до 100 000 лв. 24%
 • От 100 001 лв. до 200 000 лв. 26%
 • От 200 001 лв. до 300 000 лв. 28%
 • От 300 001 лв. до 400 000 лв. 29%
 • Над 400 000 лв. 30%

Цена за излъчване на клип с дължина, различна от 30" / коефицент(%) от цената за 30" клип * +

 • Клип 5“ -50%
 • Клип 10“ -40%
 • Клип 15“ -25%
 • Клип 20“ -10%
 • Клип 25“-5%
 • Клип 35“ +20%
 • Клип 40“+40%
 • Клип 45“ +60%
 • Клип 50“+80%
 • Клип 55“ +90%
 • Клип 60“ +100%

Цена за изработка на клип в лева +

 • За клип със сценарий на текст, запис и обработка - с един глас 180 лв.
 • За клип със сценарий на текст, запис и обработка - с два гласа 210 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис и обработка - с един глас 150 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис и обработка - с два гласа 180 лв.

Комбинации от радиопрограми в bTV Radio Group / отстъпка за комбинация ** +

 • 2 радиопрограми 5%
 • 3 радиопрограми 7%
 • 4 и повече радиопрограми 9%
РЕГИОН 1 - Горна Оряховица, Свищов, Елена

Часови пояс / Цена в лева за 30" Клип +

 • 06:00 - 07:00 15 лв.
 • 07:00 - 10:00 17 лв.
 • 10:00 - 11:00 15 лв.
 • 11:00 - 16:00 12 лв.
 • 16:00 - 17:00 15 лв.
 • 17:00 - 19:00 17 лв.
 • 19:00 - 21:00 15 лв.
 • 21:00 - 06:00 9 лв.

Надценки към посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи +

 • Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе) +20%
 • Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение) +50%
 • Позициониране на първо или последно място в рекламния блок +30%
 • Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок +15%
 • Тандемни спотове (два спота на един и същ продукт в един и същ рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани) +15%
 • Споменаване на допълнителна търговска марка +20%

Нетен обем / Обемна отстъпка +

 • От 0 лв. до 1 500 лв. 7%
 • От 1 501 лв. до 3 000 лв. 9%
 • От 3 001 лв. до 10 000 лв. 11%
 • От 10 001 лв.до 15 000 лв. 13%
 • От 15 001 лв. до 40 000 лв. 17%
 • От 40 001 лв. до 75 000 лв. 22%
 • От 75 001 лв. до 100 000 лв. 24%
 • От 100 001 лв. до 200 000 лв. 26%
 • От 200 001 лв. до 300 000 лв. 28%
 • От 300 001 лв. до 400 000 лв. 29%
 • Над 400 000 лв. 30%

Цена за излъчване на клип с дължина, различна от 30" / коефицент(%) от цената за 30" клип * +

 • Клип 5“ -50%
 • Клип 10“ -40%
 • Клип 15“ -25%
 • Клип 20“ -10%
 • Клип 25“-5%
 • Клип 35“ +20%
 • Клип 40“+40%
 • Клип 45“ +60%
 • Клип 50“+80%
 • Клип 55“ +90%
 • Клип 60“ +100%

Цена за изработка на клип в лева +

 • За клип със сценарий на текст, запис и обработка - с един глас 180 лв.
 • За клип със сценарий на текст, запис и обработка - с два гласа 210 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис и обработка - с един глас 150 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис и обработка - с два гласа 180 лв.

Комбинации от радиопрограми в bTV Radio Group / отстъпка за комбинация ** +

 • 2 радиопрограми 5%
 • 3 радиопрограми 7%
 • 4 и повече радиопрограми 9%
РЕГИОН 2 - Кърджали, Велинград, Русе

Часови пояс / Цена в лева за 30" Клип +

 • 06:00 - 07:00 15 лв.
 • 07:00 - 10:00 17 лв.
 • 10:00 - 11:00 15 лв.
 • 11:00 - 16:00 12 лв.
 • 16:00 - 17:00 15 лв.
 • 17:00 - 19:00 17 лв.
 • 19:00 - 21:00 15 лв.
 • 21:00 - 06:00 9 лв.

Надценки към посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи +

 • Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе) +20%
 • Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение) +50%
 • Позициониране на първо или последно място в рекламния блок +30%
 • Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок +15%
 • Тандемни спотове (два спота на един и същ продукт в един и същ рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани) +15%
 • Споменаване на допълнителна търговска марка +20%

Нетен обем / Обемна отстъпка +

 • От 0 лв. до 1 500 лв. 7%
 • От 1 501 лв. до 3 000 лв. 9%
 • От 3 001 лв. до 10 000 лв. 11%
 • От 10 001 лв.до 15 000 лв. 13%
 • От 15 001 лв. до 40 000 лв. 17%
 • От 40 001 лв. до 75 000 лв. 22%
 • От 75 001 лв. до 100 000 лв. 24%
 • От 100 001 лв. до 200 000 лв. 26%
 • От 200 001 лв. до 300 000 лв. 28%
 • От 300 001 лв. до 400 000 лв. 29%
 • Над 400 000 лв. 30%

Цена за излъчване на клип с дължина, различна от 30" / коефицент(%) от цената за 30" клип * +

 • Клип 5“ -50%
 • Клип 10“ -40%
 • Клип 15“ -25%
 • Клип 20“ -10%
 • Клип 25“-5%
 • Клип 35“ +20%
 • Клип 40“+40%
 • Клип 45“ +60%
 • Клип 50“+80%
 • Клип 55“ +90%
 • Клип 60“ +100%

Цена за изработка на клип в лева +

 • За клип със сценарий на текст, запис и обработка - с един глас 180 лв.
 • За клип със сценарий на текст, запис и обработка - с два гласа 210 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис и обработка - с един глас 150 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис и обработка - с два гласа 180 лв.

Комбинации от радиопрограми в bTV Radio Group / отстъпка за комбинация ** +

 • 2 радиопрограми 5%
 • 3 радиопрограми 7%
 • 4 и повече радиопрограми 9%

Часови пояс / Цена в лева за 30" Клип +

 • 06:00 - 07:00 13 лв.
 • 07:00 - 10:00 15 лв.
 • 10:00 - 11:00 13 лв.
 • 11:00 - 16:00 10 лв.
 • 16:00 - 17:00 13 лв.
 • 17:00 - 19:00 15 лв.
 • 19:00 - 21:00 13 лв.
 • 21:00 - 06:00 7 лв.

Надценки към посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи +

 • Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе) +20%
 • Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение) +50%
 • Позициониране на първо или последно място в рекламния блок +30%
 • Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок +15%
 • Тандемни спотове (два спота на един и същ продукт в един и същ рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани) +15%
 • Споменаване на допълнителна търговска марка +20%

Нетен обем / Обемна отстъпка +

 • От 0 лв. до 1 500 лв. 7%
 • От 1 501 лв. до 3 000 лв. 9%
 • От 3 001 лв. до 10 000 лв. 11%
 • От 10 001 лв.до 15 000 лв. 13%
 • От 15 001 лв. до 40 000 лв. 17%
 • От 40 001 лв. до 75 000 лв. 22%
 • От 75 001 лв. до 100 000 лв. 24%
 • От 100 001 лв. до 200 000 лв. 26%
 • От 200 001 лв. до 300 000 лв. 28%
 • От 300 001 лв. до 400 000 лв. 29%
 • Над 400 000 лв. 30%

Цена за излъчване на клип с дължина, различна от 30" / коефицент(%) от цената за 30" клип * +

 • Клип 5“ -50%
 • Клип 10“ -40%
 • Клип 15“ -25%
 • Клип 20“ -10%
 • Клип 25“-5%
 • Клип 35“ +20%
 • Клип 40“+40%
 • Клип 45“ +60%
 • Клип 50“+80%
 • Клип 55“ +90%
 • Клип 60“ +100%

Цена за изработка на клип в лева +

 • За клип със сценарий на текст, запис и обработка - с един глас 180 лв.
 • За клип със сценарий на текст, запис и обработка - с два гласа 210 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис и обработка - с един глас 150 лв.
 • За клип с готов текст от клиента, запис и обработка - с два гласа 180 лв.

Комбинации от радиопрограми в bTV Radio Group / отстъпка за комбинация ** +

 • 2 радиопрограми 5%
 • 3 радиопрограми 7%
 • 4 и повече радиопрограми 9%
 • *Горните цени се прилагат за клипове, чиято дължина е кратна на 5. Клипове с междинни дължини се закръгляват, както следва: завършващите на 1, 2, 6 и 7 – към по-ниската, а на 3, 4, 8 и 9 – към по-високата цена.
 • **Отстъпката се прилага, при условие че броят на излъчванията, заявени във всяка следваща радио програма, е най-малко 50% от най-големия брой излъчвания, заявени в някоя от радиопрограмите от комбинацията.
 1. Тарифата е валидна от 01.04.2024 г.
 2. Отстъпките се прилагат последователно върху брутната цена на излъчванията (стойността преди отстъпки и преди ДДС).
 3. Платен репортаж с продължителност до 1 минута – 300 лв., не се прилагат отстъпки.
 4. Цените за изработка на аудио клип важат за клип, подлежащ на излъчване единствено в радиопрограмите на bTV Radio Group за период до 1 (една) година от изработването му.
 5. Рекламни агенции ползват 5% агенционна отстъпка.
 6. Всички посочени по-горе в тарифата цени са в лева, без ДДС.
 7. Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Р. България
 8. Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри
 9. Общи условия за радиореклама
Тарифа реклама bTV Radio Възлагателно писмо - BG + ENG варианти Технически изисквания

Ако искате да получите предложение за реклама в ефира на радиата, част от bTV Radio Group, свържете се с отдел "Продажби" на имейл [email protected]

 • Радиото е интерактивна медия, която често се комбинира с ежедневни занимания и така предоставя на рекламодателите лесен и удобен начин да популяризират своите марки и продукти.
 • Чрез креативното преплитане на музика с жива модерация и многократни повторения в ефир посланията достигат до милионна аудитория по всяко време и на всяко място, като безспорно увеличават разпознаваемостта на Вашите брандове.
 • bTV Radio Group предлага на своите партньори достъп до най-широк диапазон от таргет аудитории, чрез богатото си портфолио, включващо радиата N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock. Слушателите ни са представители на различни възрастови групи, хора с разнообразни професии, интереси и начин на живот.
 • Освен стандартната спотова реклама в ефира на нашите радиа присъстват и алтернативни форми на реклама. Един от ключовите фактори за успеха на Вашата радиокампания е правилният криейтив на избраните рекламни форми, които да ангажират вниманието на публиката. Чрез целенасочени послания, правилно подбрани звукови елементи и стратегическо планиране успешно намираме пресечната точка между рекламирания продукт и програмния елемент.
 • Спонсорството и алтернативните форми на реклама са сред най-подходящите средства за въвеждане на нов продукт на пазара, за подсилване на имиджа на вече съществуваща марка и/ или за активирането на потребителите.
 • Алтернативните форми могат да бъдат брандирани шапки реклама и спонсорства (спонсорски заставки, спонсориран промо-анонс, nexter, countdown). Към спонсорствата се открояват и тези, чрез които спонсорът може да се асоциира с различни елементи от програмата на радиата (предавания, рубрики, отразяване на музикални събития, един час без реклама). Сред рекламните форми, които предлагаме, са и провеждане на радио игри или продуктово позициониране (лайв анонс, платен репортаж).
 • Всеки рекламодател може да е сигурен, че екипът от професионалисти на bTV Radio Group ще създаде за него една стратегически планирана, коректно таргетирана и успешно проведена радио кампания, така че неговият продукт да достигне до точната аудитория в точното време.

Спонсорски заставки +

Рекламна форма с дължина до 10 сек., която има за цел да популяризира името, търговската марка, дейността или продуктите на спонсора, позиционирани в най-подходящия програмен елемент. Преимуществото на спонсорските заставки е, че те могат да включват специфичен звук, мелодия и/или други елементи от идентичността на бранда.

Брандирани шапки реклама +

Тази форма позволява интегрирането на продукт чрез аудио брандиране на търговска марка в реклама, която обозначава началото и/или края на рекламните блокове. В радио среда тази форма е подходяща за имиджова реклама, както и за налагане на името на нов продукт или услуга. Продължителността ѝ е до 10 сек.

Спонсориран промо-анонс +

Съдържанието на тази рекламна форма включва представяне на програмата и анонсирането на нейното излъчване с прикрепена спонсорска заставка. Спонсорираният промо-анонс може да бъде още интегрирано споменаване на спонсора в съдържание, което рекламира елемент от програмата на радиото (рубрика, предаване, игра и т.н.). Продължителността на спонсорирания промо-анонс може да бъде до 30 сек.

Countdown +

Тази рекламна форма отброява часовете/дните до началото на конкретно събитие/ предаване, използвайки елементи от бранд идентичността на рекламирания продукт. Продължителността ѝ е до 10 сек.

Nexter +

Рекламна форма с продължителност до 10 сек., която се излъчва в различни моменти от програмата, информирайки за предстоящ акцент (рубрика/интервю/предаване/игра). Използването на тази форма предлага възможността да се увеличи ефекта на комбиниран пакет от алтернативни форми, като задържи слушателя на вълните на радиото до началото на конкретното програмно съдържание, когато отново ще чуе присъствието на спонсора.

Лайв-анонс +

Алтернативна форма на реклама, която позволява на рекламодателя да представи продукт/услуга или послание чрез пряко включване на водещ. Лайв-анонсът не е в рекламен блок, а в конкретно предаване от програмата на радиото, което води до възприемането на посланието с по-голямо доверие.

Продуктово позициониране +

Форма, близка до лайв-анонс, която отново се осъществява чрез включване на радиоводещ. За разлика от лайв-анонса обаче, при продуктовото позициониране даденият бранд се вплита във включването на водещия по естествен, елегантен начин, без да предизвиква раздразнение у слушателя. Позиционирането на рекламното послание в подходящ контекст спомага то да достигне директно до потребителя, което увеличава доверието към бранда и неговата разпознаваемост, а с това и ефективността на рекламната кампания.

Радио игри +

Игрите, организирани в радиоефира, са най-ангажиращите форми на алтернативно присъствие. Основен инструмент на радио игрите е възможността водещите да комуникират въпросния продукт (или услуга) и механиката на играта през целия период на провеждане. Те напомнят за играта на спонсора и провокират слушателите към участие в нея. Игрите на радиата от bTV Radio Group комбинират силата на радиоефира с дигитално присъствие в каналите на съответното радио. Това дава възможност за визуализиране на марката, което от своя страна допълнително засилва ефекта на кампанията. Радиото дава възможност за провеждане на игри с различни механики, в зависимост от спецификата на рекламирания продукт/услуга. Чрез игрите продукт/услуга на рекламодател може да достигне до крайния потребител под формата на награда, което допълнително създава положително отношение към рекламодателя. Криейтив екип работи за интегрирането на механиката на играта към подходящите рекламните форми, така, че съответният продукт/услуга да може да бъде комуникиран по интересен и забавен за аудиторията начин. Игри, реализирани с голям успех и отзвук сред слушателите ни, са: Инспектор N-JOY, N-JOY Summer, MasterЗона, Офис настроение, Коя е звездата на радио N-JOY, Подай лапа и др.

Ако искате да получите предложение за реклама в ефира на радиата, част от bTV Radio Group, свържете се с отдел "Продажби" на имейл [email protected]

.