През новата учебна 2015/2016 г. и за шестокласниците ще бъде създадена целодневна организация на учебния ден, реши правителството на днешното си заседание.

Това ще се отнася също за всички ученици от първи до осми клас на средищните училища (вкл. непътуващите).

За целта Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 27 433 640 лв. Средствата са планирани в централния бюджет и по бюджета на МОН.

Осигуряването на целодневни занимания за учениците цели намаляване на броя на отпадащите от училище деца и повишаване качеството на обучение.

По индикативни разчети се очаква да бъдат обхванати допълнително над 9100 ученици от VI клас и общо над 105 хиляди ученика от средищните училища.