Предложение на ГЕРБ предвижда общините да имат право да налагат до 2 процента върху подоходния налог. Целта - повече приходи в общините, осигуряващи повече работни места.

Всяка година работещите внасят повече от 2 милиарда лева в държавната хазна чрез така наречения плосък данък върху доходите. Изчисленията показват, че ако 2% от този данък се връщат в общините, 196 от тях на практика ще удвоят данъчните си приходи.

Макар да няма точни разчети, изчисленията показват, че най-бедните общини в Северозападния край например, биха увеличили приходите си с до 10 милиона лева годишно, а най-голямата Столична община би получила над 200 млн, лева отгоре.

Тепърва трябва да се избере и как точно парите да следват работещите – по постоянен или настоящ адрес, или пък по месторабота.