Ще бъде заделен ресурс за "Напоителни системи", за да се извадят временно от експлоатация 78 язовира, които са в предаварийно състояние. Това заяви на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

За целта са предвидени 500 000 лв. до края на годината. Областните управители вече са уведомени за решението. От тях се изисква да влязат в правомощията си и да поемат грижата и за 268 язовира, които са с неясна собственост, и да упражняват контрол върху тях, докато се изясни собствеността им, поясни Василева.

До края на годината експертна група ще разработи законодателни промени и предложения за това какви текстове да бъдат въведени в Закона за водите, така че да се регламентира единен контролен орган, който да отговаря хидротехническите съоръжения и да се регламентира ясната отговорност на собственици и оператори.

По новата ОП "Околна среда" 2014-2020 г. са заделени 150 млн. лв. за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, като конкретно за наводнения са заделени 120 млн. лв.

По думите на Василева 170 млн. лв. финансови корекции са били наложени по ОПОС 2007-2013 г. 158 млн. лв. вече са разплатени към общините, още 175 млн. лв. са одобрени и ще бъдат разплатени до края на годината.

Тя информира още, че е възложена проверка за язовир Жребчево във връзка с това защо е имало повече вода от необходимото.