Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България заради Корпоративна търговска банка и неизплащането на гарантираните депозити. Брюксел очаква да се предостави незабавен достъп на вложителите до сумата от банковите им депозити, на които имат право, ставя ясно от прессъобщение на институцията.

Освен наказателната процедура заради КТБ Еврокомисията започва още три такива. Едната е заради минималните тарифи за услугите на ветеринарните лекари, а другите две са заради законодателството в областта на водите.

Еврокомисията отбелязва, че причина за процедурата е неправилното въвеждане в българското законодателство на Директивата за схемите за гарантиране на депозити (Директива 94/19/ЕО), както и неспазването на принципа за свободно движение на капитали.

Българската схема за гарантиране на депозити в момента не изплаща вземанията на вложителите на „Корпоративна търговска банка“ АД и Търговска банка „Виктория“ ЕАД в предвидения срок в Директивата за схемите за гарантиране на депозити, отбелязват от евроинституцуята.

И двете банки са затворени от втората половина на юни. Вложителите нямат достъп до парите си от три месеца. Съгласно решение на Българската народна банка (БНБ) от 16 септември 2014 г. няма да се вземе никакво решение преди края на ноември, припомнят още от Брюксел.

За опасността от наказателна процедура предупреди преди седмица служебния финансов министър Румен Порожанов.

„Брюксел даде срок за отговор по обвинението до 15 октомври. След това може да се заведе дело. Според експерти за да променим законодателството си така както иска Брюксел, първо трябва да имаме нов парламента и правителство”, каза той.

„С откриването на тази процедура за нарушение Комисията изпълнява задължението си да следи за спазването на правото на ЕС от страна на държавите членки”, отбелязва пресслужбата на Еврокомисията.

Комисията изпраща официално уведомително писмо до България, което е първият официален етап на процедурите за нарушение. Крайният срок за отговор от страна на България е 15 октомври.

В Директивата за схемите за гарантиране на депозити е предвидена процедура от три стъпки, за да се даде възможност на схема за гарантиране на депозитите да изплати вземанията на вложителите.

При първата компетентният орган се уверява, че депозит, който е дължим и платим, не е бил изплатен от кредитна институция.

Втората предполага, че в рамките на пет работни дни след това заключение, компетентният орган трябва да определи дали съответната кредитна институция изглежда неспособна за момента, по причини, които са пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати депозити, които са дължими и платими и че не съществува близка перспектива тя да бъде в състояние да го направи.

Според третата стъпка схемата за гарантиране на депозити трябва да е в състояние да изплати надлежно доказаните вземания на вложителите в рамките на 20 работни дни, след като компетентният орган е взел своето решение.

Според българското законодателство на схемата за гарантиране на депозити се разрешава да изплати вземанията на вложителите към кредитна институция, само ако централната банка е отнела банковия лиценз на съответната институция. Директивата относно схемите за гарантиране на депозити не съдържа такова изискване.

Еврокомисията отбелязва, че неналичността на депозитите е достатъчна, за да се задейства схемата за гарантиране на депозити. В разглеждания случай депозитите са неналични от три месеца. Съгласно общите принципи на правото на ЕС националните органи са длъжни да прилагат Директивата дори при наличието на противоречащи разпоредби в националното право.

И Европейският банков орган започва разследване

Европейският банков орган (European Banking Authority - EBA) също е започнал разследване за евентуално нарушаване на европейските разпоредби от компетентните органи в България, съобщиха от пресцентъра му.

Разследването ще провери дали мерките, взети от надзора на българската банка КТБ, представляват евентуално нарушаване на изискванията на директивата на ЕС за схемата за гарантиране на депозитите, според която притежателите на влогове трябва да бъдат компенсирани не по-късно от 25 работни дни след прекратяването на достъпа до депозитите.

След разследването ЕБО може след това да направи препоръки до съответните компетентни власти, като определи какви са необходимите мерки за съблюдаване на европейските разпоредби.

Европейският банков орган е независим орган на ЕС, който работи за гарантиране на ефективно и последователно равнище на регулиране и надзор в европейския банков сектор. Общите му цели са да поддържа финансовата стабилност в ЕС и да гарантира целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор.

Реакции след обявената процедура

„И с промяната и без промяната парите ще бъдат изплатени след 20 ноември. Досега няма задействана наказателна процедура. Обикновено властите когато получат предупреждение, се задействат", каза икономистът Георги Ангелов.

Новината от Брюксел стигна и до Бургас. Цветан Пеневе е строителенпредприемач и вложител в КТБ. Заради блокирана сметка в банката, работата му е в застой. Но сега вижда светлина в тунела.

„Вместо да разширя обема на работата - да наема още нови хора, това, което бях планирал, сега аз буквално съм с вързани ръце”, обяснява той.

От БНБ засега няма коментар. Финансовото министерство пък подчерта, че Брюксел е стартирал първата предварителна стъпка преди самата наказателна процедура, а именно до 15 октомври да събере информация от България и тепърва да установи какво точно е нарушението на директивата.

Министерството подчерта още, че ако Брюксел потвърди нарушение, ще предложи необходими законодателни промени, така че законът ни да е в унисон с въпросната директива.