Революция в отношенията между Топлофикация и потребителите на парно - разводът на всеки потребител с монополиста вече е безусловно възможен. Европейска директива слага край на задължителната такса „тръби”, която плащат дори тези домакинства, които не желаят да се отопляват на парно.

Клиентът вече има право – това е нововъведението с новия европейски закон. Никой не може да задължи гражданите да плащат на Топлофикация, ако не позлват услугите й. Топлофикациите в страната пък се изправят пред най-голямото предизвикателство през последните 20 години - те вече намат право да принуждават клиентите си да плащат такса „тръби” дори, когато не използват парно.

Три са основните акценти в новото законодателство:

1. Топлофикационните дружества нямат право да искат каквито и да било такси за непоискани услуги, според чл. 27 от новата наредба

Член 27

Непоръчани доставки

„Потребителят е освободен от задължението за насрещна престация в случай на непоръчана доставка на стоки вода, газ, електрическа енергия, централно отопление или цифрово съдържание или предоставяне на услуга, която не е поръчана"

2. Дори хората, които ползват парно, ще трябва да подпишат нови договори с Топлофикация, защото друга точка от новата директива забранява на монополиста да предлага услуга, която не е ясно предварително колко струва:

„Преди потребителят да се обвърже с договор, (…) търговецът предоставя на потребителя следната информация по ясен и разбираем начин, ако тази информация не е ясна от контекста:

В) крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци или, когато естеството на стоките или услугите е такова, че цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници, начина, по който цената трябва да се изчисли ... "

В момента цената на една топлинна единица се формира в края на отоплитения сезон. Когато някой краде парно, го плащат редовните платци чрез изравнителните сметки. Отговорност за загубите на Топлофикация вече ще трябва да поеме самото дружество, а не добросъвестния клиент. Цената на топлинната единица трябва да е ясна предварително.

3. Третият акцент в директивата отговаря категорично на опитите на дъражавата, и най-вече на Топлофикациите, да отлагат прилагането на новото законодатеслство. Те изтъкват причина, че законодателството противоречи на Закона за енергетиката. Ето какво казва директивата:

Член 4

Равнище на хармонизация

„Държавите-членки не могат да запазват или въвеждат в своето национално право разпоредби, отклоняващи се от предвидените в настоящата директива, включително повече или по-малко строги разпоредби, с които да гарантират различно равнище на защита на потребителите, освен ако в настоящата директива не е предвидено друго."

През годините имаше много опити да бъде осъдена Топлофикация, точно на базата на евродирективата. Точки 25 и 57 в новата директива, които за създадени специално за правата на потребителите на монополни топлинни услуги. Преди те не са влизали в директивата. Вече Топлофикация може да бъде осъдена за такса „сградна инсталация”.

„(25) Договорите за централно отопление следва да бъдат включени в приложното поле на настоящата директива, както договорите за доставка на вода, газ и електрическа енергия. Централно отопление означава доставка на топлоенергия, inter alia, под формата на пара или топла вода, от централен производствен източник чрез предавателно-разпределителна система на множество сгради с цел отопление.    

(57) Необходимо е държавите-членки да определят санкции за нарушения на настоящата директива и да гарантират тяхното изпълнение. Санкциите следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи."        

„Проблемът” за колективната собственост

Икономисти и експерти обаче не са единодушни в прочита на новото законодателство. Според председателя на Сдружението за правна помощ на потребителите Димитър Деков директивата дава право на клиента да се откаже от договора си с Топлофикация. Енергийният експерт Атанас Тасев и икономистът Владимир Каролев обаче не са съгласни и изтъкват като аргумент понятието „етажна собственост”.

„Вие сте си купили кола на дизел и в момента субсидират цената на бензина и съседът ви кара по-евтино, тогава отивате при търговеца, от който сте си купили колата, и му казвате: „Не искам тази кола, защо си ми я продал…” Ако по-малко от 2/3 от хората в етажната собственост не се откажат, не е възможно. Тръбите минават от там и аз съм учил физика и не мога да кажа на черното бяло”, заяви Каролев в предаването „Тази сутрин” по bTV, като подчерта, че клиентът е подписал договор.

„Можем да се откажем от газ, ток, но не и от парно. Топлинната енергия е поле и тя, искате или не искате, тя влиза в сградата”, подчерта Тасев.

И двамата посочиха, че има много примери за цели блокове, които са се отказали от услугите на Топлофикация, но след това са поискали да се върнат към тях заради високите сметки за ток.

„Колективният интерес надделява над личния и това се потвърждава с решение на Конституционния съд от 2010 г. От юни 2014 г. обаче се дава индивидуално право на всеки потребител да се откаже. Отнася се и за договорите за централно отопление”, подчерта обаче адвокат Деков.