Учениците в България са в челните места в Европа по злоупотреба с алкохол и цигари. За сметка на това са на последно място в ЕС по функционална грамотност. Група млади българи вярват, че училището може да не е отблъскващо за децата място, а даже напротив.

Ако образованието е ключът към успеха, училището каквото го познаваме днес, е заключения катинар. Така мислят обединени в общност родители и учители, които искат да създадат ново училище в България.

„Ние от ОДО работим вече една година за създаване на демократично училище в България”, казва Елка Атанасова. Идеологът на така нареченото демократично училище е Яков Хехт - световно признат визионер, който започва своята мисия да промени училищното образование преди 30 години в Израел.

Българската образователна система не позволява ученето по различни от държавните програми. Дори частните училища у нас са длъжни да следват тясната рамка на държавната учебна програма, за да бъдат законни. Тези хора знаят, че истинската промяна на нашето общество започва от образованието, и вярват, че ще променят системата.

По-думите на Синх Хехт днес е време да изоставим старата идея за един универсален учебник, за енциклопедично познание и да се ориентираме към отворено познание. Ролята на учителя в демократичното училище е да помогне на ученика да открие своите уникални интереси, да поема отговорност и да взима решения. Учениците не се сравняват и оценяват.

Хората, които искат ново училище за децата си, вярват, че реформи на образователната система през последите 25 години у нас на практика не са правени. Общественото допитване на МО, завършило миналия месец, показва, че готвените промени са само административни и не засягат децата. Въпросите в допитването са кога да се завършва средно образование - в седми или в девети клас, дали оценките да са с качествен показател, например отличен или само с количествен, например 6. От анкетата става ясно, че отегчените от учебния процес ученици, както и нарастващата армия неграмотни ученици ще бъдат борени с повече дисциплина. Въпроси как училището да стане привлекателно място за децата няма.

От Министерството на образованието отказаха коментар за предстоящите реформи в образованието поради смяната на министъра и неяснота каква ще е политиката на следващия кабинет.