Има доста нови промени, които бяха направени във връзка с гласуването и ЦИК трябва да наблегне на обучението на секционните комисии. Това каза пред bTV Radio юристът и бивш председател на ЦИК Александър Андреев. "Именно връщането на двата способа на гласуване – с машини и хартия, в случая обаче машинното гласуване е свързано и с издаване на бюлетина от машинното гласуване, която трябва да бъде преброена, тя трябва да има съответните реквизити като бюлетина, на които трябва да отговаря и защити, които създават едно предизвикателство и една необходимост ЦИК да вземе специални решения в тази насока как да осигури това. В случая чухме, че са проведени експерименти, които установяват вида хартия, която ще може да бъде използвана, и аз се надявам, че в тази връзка съответните количества ще бъдат осигурени и ЦИК ще може нормално да проведе изборите във всичките секции, които ще бъдат отворени в 31 района в страната, съответно и на гласуването в чужбина. В следващите дни ЦИК ще трябва да вземе решения дали и как бюлетината, която излиза на екрана ще съответства на бюлетината, която ще бъде издадена от самата машина, всичките видове защити, които са и от там нататък евентуално допълнителните въпроси, които биха могли да изникнат. Измененията в Изборния кодекс засягат доста въпроси в изборния процес, имаме отново броене на бюлетини, което означава, че и протоколът трябва да бъде съобразен с този факт, така че да може да улесни секционните комисии при оформянето и отчитането на резултатите – да няма грешки, които биха могли да създадат забавяне при отчитането на резултатите", посочи Александър Андреев.

"В конкретните условия би трябвало ЦИК да наблегне на обучението на СИК, те да бъдат запознати с промените и условията за оформянето и всички елементи на протоколите, така че да може да бъде припомнено на тези, които са участвали, защото не можем да разчитаме на опита и знанията, които те са придобили на предходни избори. Хубаво е тук обучителното звено и обучението на районните избирателни комисии да обърне внимание на попълване на протоколите, на броенето на бюлетините и тези от машинното гласуване, тоест всички тези етапи, за да може да няма забавяне или грешки в протоколите, след което да трябва да бъдат отстраняване. Трябва да обърнем внимание и на обстоятелството, че каквото и обучение да провеждаме, назначаването на резервни членове в последния момент или на членове, които не са преминали никакво обучение, това влияе на работата на секционната избирателна комисия. Надяваме се, че този път и самото възнаграждение, което ще получат членовете на секционните избирателни комисии ще помогне за спокойното протичане на този процес", каза още бившият председател на ЦИК.

По отношение на видеонаблюдението в секциите след края на изборния ден, Александър Андреев коментира: "Аз лично съм леко скептичен по отношение на самото осигуряване на видеонаблюдението. Би било добре да го има, тъй като е предвидено в Изборния кодекс и това би дало по-голяма публичност на самия процес на броенето на гласовете и резултатите в секционните комисии. Въпросът е, че видеонаблюдението е свързано със сериозно техническо обезпечаване, което е в прерогативите на МС и дали то ще бъде възможно да бъде осигурено навсякъде в страната. И да не бъде осигурено такова видеонаблюдение, считам, че има достатъчно възможности, предвидени в закона, за да има доверие в изборния процес – това са фигурите на застъпниците, средствата за масова информация, пълномощниците на партиите, които имат право да присъстват в помещенията при отчитане на резултатите. Всичко това би могло да даде прозрачност при отчитане на резултатите".

Цялото интервю с Александър Андреев за bTV Radio пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.