Всяко едно говорене, което поставя под съмнение правилното отчитане на резултатите и манипулирането на гласовете на избирателите снижава доверието в изборния процес от страна на обществото и на гражданите. Ние виждаме, че в рамките на едни избори от 2021 г. насам все по-малко са избирателите, които отиват до изборните секции, поради тази причина, че доверието в изборният процес е на такова ниско ниво, което убива нагласата на избирателя да подаде своя глас, защото той ще бъде отчетен правилно. Аз считам, че би следвало политическите сили в предизборната кампания да не използват като основна тема гласуването и изборите, защото това не влияе положително на цялото общество и води до всички тези негативни явления, които видяхме и на предходните избори.“ Това коментира пред bTV Radio юристът и бивш председател на ЦИК Александър Андреев.

По отношение на предизвикателствата за провеждане на една и съща дата на избори за народно събрание и за Европейски парламент, Андреев посочи:  „Самият факт, че до момента не е имало тези 2 избора едновременно на една и съща дата поставя определени въпроси  и предизвикателства в организацията на изборния процес, от гледна точка на това, че ще има 2 бюлетини, които по своята същност включват различни кандидатски листи и на различни партии, отделно от това там, където ще имаме гласуване с машинната бюлетина, избирателят ще трябва да избере повече от 1 път на машината съответната бюлетина, тогава, когато гласува от една страна за членове на Европейския парламент от Република България и от друга страна за народни представители и това разбира се изисква от страна на избирателя по-голямо внимание и възможността да бъде добре информиран как трябва да гласува, какви са неговите права, тъй като при изборите за членове на Европейския парламент имаме и уседналост, която определя активното право на избирателя. От друга страна имаме и гласуването за народни представители, където имаме друг вид листи с други кандидати и участници в изборния процес. Това се надявам, че върху този аспект ще обърне внимание и Централната избирателна комисия, чрез една навременна и по-широка кампания, която да разясни на избирателите добре да се ориентират и да упражнят своите избирателни права, така, както и да бъде отчетен правилно техният глас, за да не се получават тези явления, които в предходни избори сме виждали с прекалено голям процент недействителни бюлетини или пък грешки при гласуването от страна на избирателите и необходимостта отново да се упражни правото на глас с връщане на сгрешена бюлетина и попълване на нова бюлетина. Тоест тук вярно е, че това са 2 избора, които до момента едновременно не са произвеждани, но пък няма в тях някаква особена сложност, така както е при местните избори, която да налага нова организация от страна на изборната администрация и няма промяна в законодателството, което да изисква от тази гледна точка допълнително разясняване на промените, ако са настъпили в законодателството.“

За кратките срокове, свързани с процедурата възлагане на обществена поръчка за машинното гласуване, Александър Андреев коментира: „Много се надявам времето да стигне и съответно съдействието и координирането на действията между различните институции, от една страна Централната избирателна комисия, от друга страна Министерството на електронното управление и съответно на останалите агенции да бъде така направено, че да може да се спазят всички срокове. Имайте предвид, че тези машини са използвани съвсем наскоро през есента при местните избори и не би следвало да има някакъв проблем при одитирането и съответно подготовката на машините за тези избори. Надявам се, че в изборите няма да се случи това, което се случи на първия тур на местните избори, когато в последния момент гласуването с машинните бюлетини беше отменено от Централната избирателна комисия, тъй като в този случай това ще наруши правото на избирателя да реши по какъв начин да гласува в секциите, в които е предвидено и гласуване с машинната бюлетина. Тук затруднението, което аз виждам е по отношение на подготовката на софтуера, съответно и на всички онези логистични дейности, свързани с осигуряването на машинното гласуване – техническата подготовка на машините, от друга страна транспортирането им до всички секции, и до тези, в които в чужбина ще се гласува с машини, защото това изисква определена координация с МВнР. Има държави, в които ще се гласува само в дипломатическите представителства за един от видовете избори за членове на ЕП, в други случаи ще се гласува за народни представители в секции, в които са открити, и в трети страни извън ЕС и в места, където в предходни избори е имало определен брой гласували и трябва да бъдат открити секции, за да се осигури възможността за гласуване на избирателите. В тази връзка стои въпросът правилно да бъдат обучени секционните комисии.“

Цялото интервю с Александър Андреев можете да чуете на звуковия файл.