България и Румъния са държавите с най-висок процент на непълнолетни майки в Европейския съюз. Според данни на Евростат 12,5% от всички раждания на първо дете през 2017 година в България са на жени под 20-годишна възраст. В Румъния стойността е 12,1%. Средно за ЕС този процент е 4% от всички родилки. 

“Раждането особено  във възрастта до 14 години е престъпление  спрямо  детето. Официално тези непълнолетни родилки би трябвало  да  се считат за деца в  риск, които се нуждаят от специална закрила.”, обясни в ефира на bTV Radio експертът по здравни и социални въпроси Александър Миланов. 

По  думите му  един от големите  проблеми е, че здравнонеосигурените майки са изключително зле  третирани от българската държава и това води, както до феномена деца да раждат деца, така и до немалка детска смъртност. “Те не могат да получават пакета от здравни услуги, които получават здравноосигурените. Всяка десета жена във фертилна възраст у нас е здравнонеосигурена.”, обясни Миланов.

От каква помощ има една непълнолетна майка и защо има опасност от  скрита ХИВ пандемия в страната? Чуйте мнението на здравния експерт Александър Миланов в прикачения звуков  файл.