За предстоящите местни избори, защо някои партии бавят издигането на кандидати, и за други актуални теми от седмицата -  чуйте анализа на социолозите Марчела Абрашева и Кольо Колев на следващия звуков файл.