Ще се отрази ли нестабилността в държавата на европарите за възстановяване? Как ще пътуваме в рамките на ЕС през туристическия сезон? Евродепутатът Андрей Ковачев във "Важното, казано на глас"