Защо пътят край Микре се превърна в “Oтсечката на смъртта”? Какво трябва да се направи там, за да се намали броят на катастрофите? За ревизиите и проверките, свързани с пътищата, чуйте директора на Института за пътна безопасност Богдан Милчев във “Важното, казано на  глас” пред водещата Лили Ангелова.