Поставиха ли депутатите в 45-тото Народно събрание Централната избирателна комисия в ситуация да организира избори по противоречив Изборен кодекс? Има ли капани в новите текстове на закона - чуйте мнението на кандидата за член на ЦИК от обединение "Демократична България"-  социолога Цветозар Томов.