„Изключително нестандартна, нетипична за системата на здравеопазването, а и изобщо за политическите нрави в България ситуация, свързана с избора и след само няколко дни за управителя и буквално няколко часа след избора на подуправителя на НЗОК, бяха принудени да си подадат оставки. Това е знак за проблеми в управляващото мнозинство при определяне на кандидатурите за отделните постове.“ Това коментира пред bTV Radio бившият социален министър Хасан Адемов, по повод решението на управляващите управителят на здравната каса Станимир Михайлов и подуправителят Момчил Мавров и да си подадат оставките, ден след като Мавров беше избран на поста, заради несъгласията между партньорите.

Друг е въпросът дали управляващите са само и единствено тези, които трябва да определят управителите на т.нар. регулаторни органи. Аз не съм никак съгласен с факта, че управителят и подуправителят на НЗОК са в качеството си на управител и подуправител на регулаторен орган, защото НЗОК по дефиниция е публична институция. Там освен управителя и подуправителя има и надзорен съвет, има участие на държавата и на работодатели и синдикати, на представители на пациентите в този надзорен съвет, така че управлението не е единствено и само от управителя и подуправителя. За да се говори за регулатори, това означава, че управленските функции на управителя и подуправителя трябва да бъдат доминиращи, а в случая със здравната каса нещата не стоят по този начин. Там доминира Надзорният съвет. Управителят има по-скоро представителни функции, които му дават възможност да управлява тези 8 милиарда, по пак повтарям – не самостоятелно, а с участието на Надзорния съвет на НЗОК. Сега по отношение на механизма за определяне на управителните органи на така наречените от управителите регулатори, не съм убеден, че трябва да бъде само в правомощията на управляващата коалиция, защото в много от управителните органи на т.нар. регулатори участват не само представители на управляващата коалиция. Има квоти на президента, на НС, на други институции, така че само управляващите да определят, не ми се струва ситуация, в която публичността и прозрачността доминират над вземането на решения единствено от управляващите“, каза още Хасан Адемов.

По повод бюджета на Държавното обществено осигуряване за догодина, Адемов посочи: „Някои от анализаторите на бюджетната процедура отбелязват, че става въпрос за числова комбинация, други, че става въпрос за чиста сглобка  по определение на самите участници в управляващата коалиция, но така или иначе няма изненади в този бюджет. Това, което е разписано е резултат на приетото през последните 2-3 парламента, които се характеризираха с размирни преговори, по принцип предизборни дискусии, които доведоха до увеличаване на разходите. Притеснителното в дългосрочен план е не това, че тази година има увеличение на трансфера от държавния бюджет към бюджета на Държавното обществено осигуряване с над 11 милиарда лева ,като ръстът за следващата година е с близо 800 милиона лева. Това оказва сериозен натиск върху публичните финанси. От увеличението през годините на този трансфер страдат останалите социални системи като здравеопазване, образование, отбрана и сигурност. През следващата година делът на парите от държавния бюджет вече е 45,3%. Останалите пари са от осигурителни вноски, което означава, че зависимостта на бюджета на ДОО, на фонд Пенсии от държавния бюджет става все по-голяма. И това е притеснителното в дългосрочен план. Иначе аз съм убеден, че приходите, колкото и да са напрегнати, ще бъдат изпълнени.“

Цялото интервю с Хасан Адемов за бюджета на ДОО и НЗОК, можете да чуете на звуковия файл.