Според изследване на Българската стопанска камара хиляди са застрашени от отпадане от пазара на труда, заради ниска дигитална компетентност. Колко е голяма опасността и какво е решението, чуйте от Томчо Томов-директор на Националния център за оценка на компетенциите към камарата в интервю на Лили Ангелова за предаването “Важното, казано на глас”.