„Единият елемент от споделеното родителство е когато говорим за съвместно вземане на решения. И двамата родители да бъдат еднакво ангажирани с този процес, да няма преимущество на който и да е от двамата, защото настоящият Семеен кодекс поставя двамата в един изкуствен конфликт, защото трябва да докажеш пред съда, ако искаш да участваш в живота на детето си, че си по-пригодният родител, следователно другият не е толкова пригоден. Това е първият елемент – съвместното вземане на решенията, той е юридически. Вторият елемент вече е физически – това е времето на лични контакти, което всеки един родител получава за възможността си да упражнява тези права върху детето и да се грижи за него, да полага преки и непосредствени грижи. Възможно е да бъде 50:50 – една седмица при единия родител, една седмица при другия родител да е детето или децата, но са възможни и друг тип регулации – 60:40, имам множество споразумения, откакто тази възможност съществува със споразумения да бъдат решени тези въпроси и родители, които са зрели и имат желание без травми за децата да приключат своята връзка, те успяват и се споразумяват по този начин. В зависимост от графика на всеки – някои работят нощни смени, и 2 на 2 дни е възможен вариант, ако логистиката на начина, по който техният живот се случва позволява. Така че всичко е възможно, само трябва да се прецени за съответния казус. Когато говорим за споделено родителство, говорим за това – хем да имаме равновременно отглеждане на децата, хем да имаме равно вземане на решения – тоест равно участие в този процес. Да не е единият родител на уведомителен режим, както в момента законът казва – каквото и решение да е взел първият родител, той е длъжен само да уведоми другия.“ Това обясни адвокат Йорданка Бекирска. Тя беше сред участниците в кръгла маса, на която експерти, депутати, представители на институции и неправителствени организации обсъждаха какви законодателни промени са необходими, за да бъдат въведени равни права на майките и бащите при раздяла и развод. Темата за нерешените проблем, свързани с родителските права, попадна във фокуса на общественото внимание след случая с убийството на Пейо Пеев.

 Сега законодателството позволява споделено родителство само при споразумение, но как се случва това:

„В момента дори няма нито една възможност, описана в нашия закон, която да казва, че са възможни съвместните права върху децата. Така, както законодателят е решил въпроса преди 70 години, концентрира цялата родителска власт върху единия родител, който обикновено е майката, който се счита по-пригоден, не само защото е майка, а някак си стереотипът налага, че майката винаги знае кое е редно за едно дете, а бащата е по-неглижиран и той участва в дейностите, които не са свързани с ежедневните нужди на детето – израстването плюс образование, медицински грижи и социални контакти, а той е по-ангажиран със забавленията на детето и затова на бащите се дава един график за отглеждане на децата основно през уикендите и ваканциите на детето, което автоматично го прави субординиран родител, той няма право да взема решение заради концентрацията на родителската власт, и в един момент ние имаме авторитаризиране на правата и един родител, който е само за забавление, без да участва в основните решения и възпитание на детето по активен начин, пълноценно и ефективно. Така че родителската роля не е еднаква. Ние си говорим за равенство между мъже и жени, но равенство между двете роли – на майка и баща в нашето законодателство няма. За разлика от всички други европейски законодателства. Включително на нашите съседи – Гърция, този модел работи от 2 години и изключително полезно е приложението и като че ли обществото вече свикна с това“, обясни адвокат Бекирска.

 „През 2016-та година беше първият проект, по който работихме,той  остана на трупчета, не видя изобщо коментари и не стигна до пленарна зала, макар че беше напълно готов. Институциите и тогава проявяваха интерес, особено тези ресорни, свързани с правата на детето – като Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, неправителствените организации. Сега ги видяхме същите на тази кръгла маса вчера, но това, което беше по-различно и изключително важно, и се надявам това да е добър знак е, че видяхме представители на 3 парламентарни групи, всички в готовност да реализират тези промени, които обсъждахме и видяхме представители на най-висшия ешелон на ресорните сектори – Министерството на правосъдието, Агенцията за социално подпомагане, и министър Шалапатова беше там, плюс председателя на ДАНС и още други такива. Те взеха отношение и казаха  - да, необходимо е.“, каза още адвокат Бекирска.

 Уговорката е преди да се стигне до ротацията, до края на февруари да бъдат събрани предложения, които ще се обсъдят и да има готов текст за законодателни промени, обясни още Йорданка Бекирска. Тя е президент на Комисията по семейно право към Федерацията на Европейската адвокатура и единственият български адвокат, който представлява България в Международната академия по семейно право.

 Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.