Много се говори по време на националното обсъждане на тази промяна от Министерството на образованието, като започнем с ползите – това дава една динамика и свобода на решения и демонстрация на родителските отговорности, тогава, когато е необходимо това да се случи в учебния процес, но от друга страна това узаконява едни досега по-скоро изключения, което по-скоро не е добре, и не е в посока прибиране на учениците в училище. Ако го кажем с други думи- много често дори отвъд тази граница, която и преди я имаше, имаше изключения към учениците. Не ми се иска да намесвам учениците от ромски произход, или някои други специални ученици, но дори учениците, които би трябвало да не се възползват от това изключение, ползват тези извинителни бележки. Краткият отговор в интерес на образователната система е, че това не е до там добро и ще доведе до надграждане на изключенията отвъд тези 15 дена. Бедата е някъде, че те биха се взели, за да се отиде на почивка.“ Така Юлиян Петров, председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, коментира решението на правителството в оставка учениците да могат да отсъстват 15 дни в рамките на една учебна година, с писмено заявление от родителя до класния ръководител.

За промяната и как училищата могат да използват изкуствен интелект за подобряване на преподаването, цялото интервю с Юлиян Петров можете да чуете на звуковия файл.