Ще започна със следната сентенция на Айнщайн, приложима по тази тема – „Лудостта е да правиш едно нещо отново и отново и да очакваш различен резултат“. Така председателят на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров коментира притеснителните резултати на учениците от международното изследване Pisa, според което 53% от 15 годишните не са достигнали базовото равнище на уменията по четивна грамотност, което ги прави функционално неграмотни. По математика този дял е 54%.

Аз си спомням през 2018-та във вашето радио имах късмета също да коментирам тези резултати, но нещо фундаментално не се е променило в българското образование, така че ние не очакваме коренно различни резултати. Функционалната грамотност е далече от естетиката на българското образование, но нека да отворя и една друга скоба, че няма нито една образователна система по света, над 80 държави са изследвани, която конкретно да се подготвя за PISA, защото – всъщност и ние това го използвахме малко като оправдание, нашата система не се подготвя конкретно за това, но пък нашата система и като естетика се различава от тази функционална грамотност и това е нещо, което го коментираме вече от 20-на години, че трябва да променим българското образование и да го насочим към съвременния живот, към функционалността. В образователната система е започнала една голяма промяна – и с новия образователен закон, макар че като направим това сравнение с 2018-та година показва, че резултатите не са станали по-добри, по-скоро обратното. Но всъщност образователната система е нещо, което най-бавно се променя, така че ние ще чакаме резултати и от тази започнала реформа. Само преди няколко месеца коментирахме и българските оценки, които бяха доста ниски.“, каза още Юлиян Петров.

Какво предлагат от Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа: „Учебните програми трябва да се разтоварят от академични знания, за да се остави време и място за формиране на компетентности. Учебният материал по ключови дисциплини като математика, литература, история да се забави по скорост и обем, за да се освободи фокус към практическото създаване на материални и духовно-физически продукти, които да минимизират самоцелното и машинално възпроизвеждане на различна информация. Българската образователна система след толкова много приказки все още няма тази промяна. Ние нямаме намаление в обема на учебния материал, учителят препуска по материала, дори до последния час има нов материал, който трябва да преподава и нещата стават много трудни“, обясни Юлиян Петров.

За предложенията на Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа за промени  – цялото интервю с Юлиян Петров можете да чуете на звуковия файл.