Чуйте анализа на темите от седмицата през погледа на Петър Кичашки - изпълнителен директор на Института за модерна политика и политолога и медиен експерт Иво Инджов пред водещата Лили Ангелова.