Чуйте анализа на темите от седмицата през погледа на политолога Любомир Стефанов и социолога Кольо Колев в прикачения звуков файл.