Най- важните вътрешнополитически теми от седмицата чуйте през погледа на Иво Инджов - експерт по политически комуникации и доцент по журналистика и политолога Димитър Аврамов в интервю на водещата Лили Ангелова.