Чуйте обзора на темите от седмицата през погледа на Даниел Смилов - програмен директор на Центъра за либерални стратегии и социолога Кольо Колев в прикачения звуков файл. Интервю на Лили Ангелова.