Обзорът на темите от седмицата чуйте през погледа на политолозите Христо Панчугов и Любомир Стефанов в предаването “Важното, казано на глас” пред водещата Лили Ангелова.