Чуйте анализа на темите от седмицата през погледа на социолога Кольо Колев и политолога проф. Румяна Коларова в прикачения звуков файл.