Чуйте анализа на темите от седмицата през погледа на експерта по политически комуникации и доцент по журналистика Иво Инджов и социолога и политически анализатор от “Тренд” Евелина Славкова пред водещата Лили Ангелова.