Чуйте темите от седмицата през погледа на икономиста и финансов журналист Владимир Сиркаров и икономическия изследовател и член на Съвета по икономически и публични политики Михаил Кръстев пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас”