Обзорът на темите от седмицата чуйте през погледа на политолозите Христо Панчугов и Любомир Стефанов пред водещата Лили Ангелова.