Чуйте анализа на темите от седмицата през погледа на социолога Марчела Абрашева - регионален директор на Международната социологическа агенция "Кантар" и доц. Иво Инджов - преподавател по политически комуникации пред водещата Лили Ангелова.