Чуйте обзора на темите от седмицата през погледа на Борислав Цеков - председател на Института за модерна политика и проф. Росен Стоянов - преподавател в Департамент "Медии и комуникации" в НБУ пред водещата Лили Ангелова.