Последните данни показват, че 65 % от осигурените лица на трудово-правни отношения получават доход, по-нисък от необходимите средства за издръжка на живот. Това са 1 666 000 лица. Добрата новина е, че в сравнение със същия период на миналата година се наблюдава известен спад. През същия период на миналата година тези лица са били 1747 000, което дава основание да смятаме, че през последната година имаме слаб ръст на работната заплата, която доведе до намаляване на лицата, които живеят под необходимите средства за издръжка на живот.“ Това коментира пред bTV Radio Виолета Иванова, заместник -директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ=

Издръжката на живот спрямо предходното тримесечие нараства с 1,1%. Годишното нарастване на издръжката е с 4,3%. По-голям принос имат хранителните стоки, които нарастват спрямо миналата година същия период, с 4%, при това забележете, миналата година ръстът на хранителните стоки достигна 21%. Тоест при достигнати високи нива от миналата година, продължаваме да отчитаме слаб темп на нарастване на цените, което показва, че хората не могат да усетят, че цените са намалели и е преодоляна инфлацията. Цената на потребителската кошница, в която са 20 стоки е нараснала с 4,2% и все пак, ако я сравним с останалите държави, тя изпреварва някои от държавите-членки на ЕС.”, каза още Виолета Иванова.

Целия разговор можете да чуете на звуковия файл.