Кога мълчанието в политиката е печеливш и кога губещ ход? Кои от посланията на партиите и коалициите след края на изборите останаха неразбрани от обществото?

Коментар на доц. Александър Христов от Центъра за анализи и кризисни ситуации: