За спора между София и Скопие и присъединителните преговори. Разговор с журналиста Коста Филипов във "Важното, казано на глас"