Ще спасят ли сезона по-евтините чадъри и накъде трябва да са насочени усилията на държавата - към привличане на чуждестранни туристи или към стратегия, насочена към българите?

Разговор с Любомир Попйорданов - председател на асоциацията на планинските водачи в България и основател на Българската асоциация за алтернативен туризъм.