“Пациентът трябва задължително да бъде информиран за всички рискове от дейностите, които са ни предложени в едно лечебно заведение, в което попаднем. Много често на пациентите се предлага определено лечение по съвсем категоричен начин, без да се комуникира с него възможните рискове, без да се обсъжда с него дали има алтернативи на това лечение, които са по-малко рискови” Това каза адвокатът по медицинско право Мария Шаркова.

“Второто мнение е право, което е гарантирано в Закона за здравето, но тук въпросът е с възможността на пациента да реализира това право, тъй като за съжаление законът мълчи по отношение на това как се реализира правото на второ мнение. Нито здравната каса заплаща допълнителни дейности на лекари, които предоставят второ мнение при лечението на пациент”, допълни тя. 

Цялото интервю с Мария Шаркова може да чуете в прикачения звуков файл.