На колко години раждат българките и увеличава ли се броят на жените, които не планират да имат дете?

Чуйте разговор с писателя и ръководител на катедра Социално-икономическа география в Геолого-географския факултет на Софийския университет Георги Бърдаров в прикачения звуков файл.