Проект, който да създаде ново професионално направление “Отбранителни технологии” в професионалните училища, обмисля депутатът Христо Симеонов от „Продължаваме промяната“. Това каза той в ефира на bTV Radio.

„Това е все още проект, който доработвам. Отбранителните способности не са само техника, а това са и хората, които да боравят с тази техника и да я поддържат. Оказва се, че в армията има недокомплект от над 5000 души. Можем да насочим своето внимание към отделните професионални училища в отделните градове. Да използваме създадените специалности, които има, и да видим какви са потребностите на армията, защото Министерството на отбраната никъде не присъства в Закона за професионалното образование и обучение като партньор на просветното министерство“, каза той.

По думите на Симеонов днешната стратегия на Министерството на образованието и науката е насочена към създаване на специалисти, които да са максимално обвързани с нуждите на пазара на труда.

„Аз смело твърдя, че отбраната е такъв пазар и имаме такава пазарна ниша, която трябва да бъде запълнена със своите специалисти. Затова към тези професионални училища да създадем отделни паралелки“, допълни той.

Народният представител обмисля и други законодателни промени, които са свързани с предучилищното и училищното образование. Той е провел пилотно проучване сред учители и директори в Бургас, за да могат те сами да посочат проблемите в системата.

„Те трябваше да дефинират три проблема, да посочат причините за тяхното възникване и да ни дадат решения, които са свързани с нормативната база“, каза той.

Учителите са посочили няколко основни казуса, сред които е и проблем за изучаващите компютърни науки.

„Казус, в който изпаднаха децата, които учат компютърни науки. За да можеш да продължиш своето образование в чужди университети, е необходимо да имаш или положен допълнителен изпит от второ равнище ДЗИ, т.е. познания на второ равнище предмет математика, или трябва да имаш достатъчно часове, които да си покрил в хорариума и по тях да имаш оценка. Нито едното, нито другото дава възможност нашата система“, каза той.

Кои са другите проблеми, с които се сблъскват учители и ученици? Чуйте интервюто на Тереза Захариева с Христо Симеонов.