Въвеждането на изцяло електронни рецепти се отлага отново – този път до края на май. От 1 юни тази функционалност на електронното здравеопазване трябва да работи.

Какви рецепти ще се изписват при домашно посещение на лекар? Какви са предимствата е недостатъците на електронните рецепти?

Разговор с Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки, и д-р Атанас Пелтеков, общопрактикуващ лекар и доктор на българската експедиция в Антарктида.