Адвокатът и бивш депутат Петър Славов очаква на утрешното заседание на Висшия съдебен съвет да бъдат бламирани опитите за преразглеждане на решението на прокурорската колегия за избора на Борислав Сарафов за временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Това заяви Славов в интервю за bTV Radio.

Очаквам да има доста сериозни опити за бламиране  въобще на това решение и много ярък пример в това отношение беше днешното, даже не мога да кажа заседание на правна комисия, по-скоро опит за заседание, на което парламентарната правна комисия си самоотхвърли дневния ред и затова не можа да проведе заседание, в което основна точка трябваше да бъде изслушването на правосъдния министър именно по предстоящото заседание утре на ВСС, каква точка иска той да предложи в дневния ред, включително какви са му мотивите да иска това преразглеждане на скандалното решение на прокурорската колегия. Така че няма да се учудя ако утре бъде направен опит да се случи нещо подобно във ВСС. И тук тъжното е, че някак изпуснаха инициативата по отношение въобще на определянето на изпълняващ длъжността. Всички сме наясно, че органът, който избира главния прокурор – а именно Пленумът на ВСС, е повече от очевидно, че е органът, който трябва да определи изпълняващия длъжността и това не може да го направи прокурорската колегия. Което обаче не им попречи те да предприемат действие в тази посока, да направят този скандален избор на Сарафов и сега да сме в тази безумна ситуация, много ми се ще да не сме в нея и да имаше още миналата седмица предложение за изпълняващ длъжността на някой уважаван прокурор от Върховната касационна прокуратура, но това просто не се случи“, коментира Петър Славов.

Утре се очаква Пленумът на ВСС да обсъди предложението за стартиране на процедура за избор на нов главен прокурор, като според хронограмата това трябва да се случи на 26 октомври. На въпрос дали ще го избере сегашният състав на ВСС, Славов отговори:

"Аз си мисля, че нещо още по-интересно ще се случи утре и това е дали самият изпълняващ длъжността Борислав Сарафов ще се появи на заседанието на ВСС, защото знаете – той не е член на съвета, но като изпълняващ длъжността започна в доста пълен обем и доста интензивно да упражнява правомощията на един действащ главен прокурор. Така че за мен е изключително любопитно дали той самият няма да се появи на заседанието на съвета с желание да присъства, да се изказва, надявам се да не иска и да гласува, но във всички случаи да очаква да бъде наравно с останалите членове на съвета като мнение, като позиция, въобще като становища, които защитава. Така че – това е първото, което ми е изключително любопитно дали ще се случи утре и едва ли е нужно да казвам, че това не е редно и че законът не предвижда такива правомощия за един изпълняващ длъжността, но това не значи, че той не би се опитал, наблюдавайки поведението по върховете на прокуратурата от последните седмици и месеци. А иначе вашият въпрос е изключително резонен и ми се струва, че освен няколко може би от членовете на ВСС, никой друг вече в тази държава няма и грам съмнение, че този ВСС с изтекъл мандат не трябва да избира следващия главен прокурор. Това е повече от ясно. Но както виждате, вероятно ще има такива опити, защото има хора в този съвет, които са на противоположното мнение и нищо чудно да си го опитат да си го реализират."

По отношение на това дали има достатъчно време за избор на нов ВСС, Славов каза също: "Това е изключително важен въпрос и продължава Народното събрание по отношение на така наречената парламентарна квота да бездейства, както виждаме. Другото още по-смущаващо е, че собствения си закон, който прие този парламент, не някой предишен, а този парламент прие измененията в Закона за съдебната власт съвсем наскоро, с които се самозадължи в тримесечен срок да се проведат изборите за така наречената квота на съдебната власт. Тоест да се проведе повторен избор за квотата на съдебната власт, спрямо проведения вече миналата година, за да може да се конституира един изцяло нов ВСС по новите правила. Междувременно един месец горе-долу изтече вече, откакто влязоха тези промени в сила, и така като гледам, в рамките на 2 месеца, ми изглежда почти невъзможно да успеят да проведат изборите и за парламентарната квота, и да се случи изборът за представителите от съдебната власт, за да можем да имаме един качествен нов ВСС, който действително да си встъпи в правомощията и да избере един почтен уважаван човек за главен прокурор. Включително да си върши и всичката останала работа, която има един ВСС."

Цялото интервю с Петър Славов за скандалите в прокуратурата и сюжетите на полето на политиката можете да чуете на звуковия файл.