Всеки родител или осиновител на дете до 8-годишна възраст ще може да предложи на работодателя изменение на своето трудово правоотношение за определен период от време. Това обясни в ефира на bTV Radio националният секретар на КНСБ по трудови права и правна закрила на труда Величка Микова.

“Това изменение може да е свързано с продължителността или разпределението на работното време, преминаване от работа в офиса към работа от разстояние или някакви други изменения на трудовото правоотношение, които са с цел да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения”, каза Микова. 

Тя обясни, че работодателят може да откаже, но трябва да го направи мотивирано. Според предложението право на по-гъвкаво работно време ще имат и хората, които се грижат за свой близък поради медицински или други причини.

“Това е нещо съвършено ново в нашето трудово законодателство. За първи път се предлага да се дадат права на хора, които полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра или други роднини по права линия по медицинска или друга сериозна причина - тези служители също могат да ползват възможността да се предоговорят условията на труд”, обясни Микова. 

Цялото интервю с Величка Микова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.