Не очакваме нещо да затрудни избирателите, тъй като традиционно на местни избори се гласува в няколко вида избор и специално за територията на Столична община, там, където има кметства в рамките на общината и на административните райони – винаги се гласува с 4 бюлетини – кмет на община, на кметство, на район, общински съветници. Разликата сега е, че тази възможност ще бъде упражнена с машини. В около 67 секции в Столичната община ще има и машинно гласуване, в кметствата, в които ще се избират и кметове на кметства, и избирателят може да прецени да гласува или с хартиени бюлетини, или с машини, като съответно ще може да гласува с 4 бюлетини. На останалите места в София, Пловдив и Варна ще се гласува с 3 бюлетини – кмет на район, кмет на община и общински съветници. Масовият случай ще бъде с 2 бюлетини – кмет на община и общински съветници в населените места.“ Това каза през bTV Radio говорителят на ЦИК Росица Матева. Тя обясни също, че избирателите могат да преценят дали да гласуват във всички видове избори:

Гласуването е задължително по Изборен кодекс, но няма предвидена санкция, ако някой от избирателите не упражни правото си на глас, така че решението на ЦИК е, че ако някой избирател не желае да гласува в някой от видовете избори, той има право да заяви това на секционната избирателна комисия, съответно да не получи такава бюлетина или да не го заяви като опция за гласуване в машината. Изборът е на избирателя. Не смятам, че като няма санкция да бъде избирателят задължен да вземе всички хартиени бюлетини например и да произведем недействителен глас, или да се пускат празни бюлетини, но е хубаво избирателите да гласуват във всички видове избори, в които имат право, защото в следствие на тези избори се формират местните органи на власт, които са най-близо до избирателите и решават проблемите.“

Ще има една кутия за пускане на хартиените бюлетини и една за машинните, а гласовете от двете кутии няма да се сумират от секционните комисии.

Надяваме се да няма проблеми, стига секционните избирателни комисии да са присъствали на обученията и да са прочели методическите указания. Много е важно членовете на СИК да не бързат, да изваждат бюлетините една по една от кутиите и да ги сортират, да попълнят едната част от протокола с хартиените бюлетини, втората част с машинните бюлетини, няма да сумират от едното гласуване заедно с другото гласуване. Това сумиране по партии и коалиции, брой действителни гласове, намерени в кутията, брой гласове „не подкрепям никого“ от различните избори ще бъдат сумирани в изчислителния пункт от „Информационно обслужване“, посочи Росица Матева.

Цялото интервю с Росица Матева за гласуването в неделя можете да чуете на звуковия файл.