Очаква се населението на България да намалее с една четвърт в следващите 20 години. Повече за последното проучване на БАН  и Софийския университет чуйте от доц. д-р Надежда Илиева, ръководител на секция „Икономическа и социална география“  в Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, и доц. Георги Бърдаров, доктор по география на населението,  селищата и ръководител на Катедра „Социално-икономическа география“ и заместник-декан на Геолого-географския факултет на СУ „Климент Охридски“.