Топлофикационните дружества в страната поискаха увеличения на цените на парното и топлата вода от следващия регулаторен период, който е от 1 юли до 30 юни 2022 г. Това се разбира от заявленията за цени на дружествата, които са публикувани на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В тях не е включено ДДС.

Топлофикацията във Велико Търново иска най-високо увеличение - с над 70%. При сегашна цена 87,26 лв. за мегаватчас тя да стане 148,80 лв.. "Топлофикация София" е поискала близо 15% увеличение – от сегашна цена 82,09 лв. за мегаватчас тя да стане 94,32 лв. Най-малко увеличение искат от "Веолия Енерджи Варна" - близо 7%. Настоящата цена е 84,16 лв. за мегаватчас, а предложението е тя да стане 89,94 лв.

КЕВР ще обсъди заявленията на цени на всички топлофикационни дружества и в края на юни ще реши дали и с колко ще се променят цените на парното и топлата вода.

На какво са базирани исканите увеличения? Чуйте интервюто с енергийния експерт Еленко Божков.