Като тежък удар върху средната класа самоосигуряващи се лица определи Щерьо Ножаров, икономически съветник в БСК идеята гражданските договори да се облагат като трудовите. “Предвижда се да отпадне нормативно признатата отстъпка от 25% за намаляване на данъчно облагаемата основа, отделно осигуровките ще се увеличат с поне 5%. По този начин при един доход от 3400 лв., работникът ще трябва да си извади от джоба над 1110 лв. и да ги плати за осигуровки”, обясни той.

“При това положение хората ще имат избор или да са съгласни да плащат такова ново бреме, или ще потърсят друго решение. Елементарното е - създавам една фирма, минаваме на минимална работна заплата и така държавата ще загуби и това, от което е имала приходи до момента. Другият вариант е да потънат в сивия сектор”, коментира финансовият експерт на КТ “Подкрепа” Атанас Кацарчев. 

Чуйте какво още казаха Атанас Кацарчев и Щерьо Ножаров пред водещата Лили Ангелова.