Как трябва да се промени учебната програмата? Какво трябва да знаят седмокласниците за трето и четвърто класиране в гимназиите. Чуйте отговорите от Диян Стаматов - директор на 119-о училище “Акад. Михаил Арнаудов” и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас.