Размерът на обезщетенията се оказа ябълката на раздора и накрая ние коментирахме, че можем да подкрепим този бюджет под условие – именно размерът на обезщетенията. Ние считаме, че за да се гарантира достоен размер те трябва да бъдат функция от осигурителен доход, за да бъдат в унисон със заявената политика на правителството за преодоляване на диспропорциите и борбата с бедността. Ние не подкрепихме категорично запазването на минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което се запази на 18 лева и максималният дневен размер, който се запазва на 85 лева за целия период до 2026г. включително. Това означава, че средномесечната сума на обезщетението при минималния дневен размер ще бъде 381,60 лв. Ако направим една проста сметка – това е около 70% от линията на бедност и около 40% от минималната работна заплата.“ Това каза пред bTV Radio Валери Апостолов, конфедерален секретар на КТ Подкрепа, след днешното заседание на НСТС за бюджета за догодина.

„Ние в проекта на закон за бюджета на ДОО не открихме увеличаване на разходите за персонал. Искам да припомня, че тази година поделенията на НОИ имаха символични стачки заради ниските доходи и всъщност ние това, което казваме е с предложеното в проекта увеличение с 11,6 милиона могат да се покрият само като цяло увеличаването на минималната работна заплата и на максималния осигурителен доход. И затова по тази точка не бяхме съгласни. По отношение размера на максималния осигурителен доход искам да припомня, че в КСО и в момента съществува параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби, който казва, че максималната пенсия може да бъде в размер на 40 на сто от максималния месечен осигурителен доход. В момента максималната пенсия е 3400 за тази година, толкова е и максималният осигурителен доход. За да може да имаме такава пенсия, трябва да имаме максимален осигурителен доход около 8500 лева приблизително. Затова ние не бяхме съгласни с това символично увеличение. Тъй като министърът на финансите спомена, че като цяло се работи в посока овладяване на дефицита на ДОО, ние считаме, че с такова символично увеличение на масималния осигурителен доход веднъж и втори път чрез задържане размера на обезщетенията тази цел ще остане непостигната“, посочи още Валери Апостолов.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.