Ако бъде направен един ясен нов график на учебното време с нови варианти на ваканции, с повече ваканции през учебната година, то тогава би имало смисъл началото на учебната година да бъде изместено по-рано. Така председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов коментира предложението началото на учебната година да е на 1 септември. 

”Графика на учебното време може много спокойно да се промени и то в полза на абсолютно всички участници в системата. Ако започне учебната година в началото на месец септември, това би дало възможност за адаптиране на голяма част от учениците. Най-вече за тези, на които онлайн обучението донесе много щети - малките ученици", каза още той. 

Против идеята се обяви Антонина Кенова от инициативата „За качествено и иновативно образование“. “Разговорът дали да стартира учебната година от 1 септември е безпредметен към днешна дата, тъй като в образованието имаме много по-големи проблеми. Първата и най-смислена стъпка би била да коментираме промяната на учебното съдържание. Това е мнение на голяма част от родителите. Родителите са глухи за доводите за промяна на началото на учебната година, защото виждат, че има липса на визия за образование. Вероятно има полза децата да почиват по-често, това се практикува в други страни. Но там в тези седмици общините организират за децата допълнителни занимания. Тук родителите плащат на частни занимални и с това приключва всичко”, допълни тя.

Диян Стаматов и Антонина Кенова се обединиха около идеята да се увеличат дните, през които децата могат да отсъстват по семейни причини. “За детските градини да се увеличат от 10 на 20, в начален етап в училище да им дадат още 5 дни, които родителят да ползва, когато иска през годината”, поясни Кенова.  

Чуйте какво още казаха Диян Стаматов и Антонина Кенова пред водещата Лили Ангелова.