Австрийското търговско представителство (Advantage Austria) у нас огласи резултатите от своята традиционна годишна анкета сред австрийските инвеститори в България, която оценява бизнес климата в страната. Проучването е проведено в края на 2023 г. с участието на 96 ръководители на австрийски компании. В събитието се включиха Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на Австрийското търговско представителство, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и представители на австрийския бизнес.

„Като всяка година проучването сред австрийския бизнес в България e важна част от цялостната оценка на икономическата среда в България и нейните елементи", подчерта Цветан Симеонов. "Като цяло няма съществени разлики в оценките за бизнес средата, сравнено и с ежегодно провеждащото се от БТПП проучване на Европалати в България. Начинът на провеждане на проучването на Advantage Austria, позволява да бъдат поставени и повече въпроси за оценка на Австрийските фирми, което ще бъде от полза и за БТПП при оформяне на позиции и политики по водещи икономически и инвестиционни теми в България.“

Филип Купфер постави акцент върху сравнително оптимистичните очаквания на българо-австрийския бизнес въпреки сложната обстановка в света. Според него,  „резултатите от анкетата отчитат по-голям оптимизъм за развитието на бизнес климата в България, като при 12% за миналата година сега делът на оптимистите достига 19%.Австрийските компании в България гледат уверено напред и са готови за внедряването на изкуствения интелект и приемането на еврото в страната. В същото време много от тях изразяват опасения от неблагоприятната геополитическа обстановка на военни конфликти и санкции и виждат в този фактор най-голям повод за тревоги за своя бизнес“.

Това заяви специално за bTV Radio г-н Филип Купфер - търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на Австрийското търговско представителство. Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Филип Купфер, разположено в звуковия файл:

Какво показват данните?

При общата оценка на бизнес климата у нас през 2023 г. 23% от анкетираните мениджъри (спрямо 19% за 2022 г.) отчитат подобрение, а 46% не виждат промяна. Значително по-нисък процент от тях докладват влошаване – 31% спрямо 45% при анкетата за 2022 г. По отношение на очакванията за бизнес средата през 2024 г. наблюдаваме по-изразен оптимизъм, като 19% предвиждат подобрение (при 12% миналата година), а 37% – влошаване (с 10 процентни пункта по-малко от предишното проучване). В същото време 43% не очакват съществени промени през годината.

При оценката на обществено-политическата рамка и институционална среда в България представителите на австрийските компании оценяват положително системата за мита и данъци у нас (81%), качеството на местните доставчици (66%), навременното плащане (62%) и разходите за труд (58%). В същото време съществено неодобрение събират бюрократичните пречки (80%), борбата с корупцията и престъпността (79%), липсата на работна ръка (73%), политическата нестабилност (72%) и липсата на предвидима икономическа политика (71%). Висок процент от мениджърите на австрийски компании (23%) очакват да увеличат своя персонал, 37% очакват ръст на оборотите, а 25% прогнозират увеличение на инвестициите.

 

В оценката за развитието на продукти и услуги, базирани на изкуствен интелект, преобладават очаквания за нарастването на ролята на тази възлова иновация (40%).